Încadrarea construcțiilor pe categorii/clase de importanță din toate cele 3 ansambluri rezidențiale este următoarea:
– Categoria de importanța „C” – clădiri de importanță normală, în conformitate cu reglementările privind calitatea în construcții H.G.R 766/1997;
– Grad de rezistență la foc II – riscul de incendiu mic, în conformitate cu normativul de siguranță la foc a construcțiilor P118/99;
– Clasa de importanță III – clădiri de tip curent, în conformitate cu reglementările codului de proiectare seismică P100/1-2013.

Totodată, îți mai putem spune că și circulația pe verticală și evacuarea persoanelor din imobile sunt realizate conform prevederilor în vigoare ale Normativului de siguranță la foc a construcțiilor P118-99.