Prezenta Politica de Confidentialitate va prezinta modalitatea in care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre ThornTree S.R.L. (in continuare « Societatea » sau « Noi ») atunci cand utilizati acest site, motivele pentru care se prelucreaza datele dumneavoastra personale, modul in care colectam, prelucram si protejam toate datele personale furnizate, si care sunt drepturile pe care le aveti in raport cu datele dumneavoastra cu caracter personal. De asemenea, el precizeaza datele de contact ale operatorului de date responsabil prin intermediul caruia va puteti exercita drepturile.

Cititi cu atentie aceasta pagina inainte de a incepe sa utilizati acest site. Daca nu doriti sa fiti obligati prin aceasta Politica de Confidentialitate, atunci nu trebuie sa accesati acest site.

Daca aveti intrebari privind prezenta Politica de Confidentialitate sau reclamatii privind utilizarea datelor dumneavoastra puteti contacta Societatea la urmatoarea adresa Bucuresti, sector 4, Strada Sold. Dumitru Minca, nr. 22, sau electronic, la urmatoarea adresa office@elite-residence-magurele.ro.

DATE PE CARE LE COLECTAM SI FOLOSIM

Datele pe care le colectam sunt cele pe care alegeti sa ni le puneti la dispozitie, fie prin accesarea site-ului, fie prin transmiterea acestor informatii atunci cand completati formularul de contact disponibil pe site.

Vizitarea site-ului implica colectarea automata a datelor cu privire la: adresa dumneavoastra de IP, sistemul de operare si tipul de browser, data si ora accesarii site-ului, locatia dumneavoastra. Aceste date sunt colectate pentru administrarea sistemului si din motive de securitate si pentru a colecta informatii agregate. Acestea sunt date statistice despre actiunile si modelele de navigare ale utilizatorilor nostri. Detalii cu privire la prelucrarea acestor date le puteti gasi in Setări Cookies-uri.

Prin folosirea site-ului va exprimati consimtamantul pentru ca datele dumneavoastra cu caracter personal sus mentionate, sa fie transferate, in scopul stocarii, catre server-ul administrat de furnizorul de servicii IT. Politica de confidentialitate a furnizorului de servicii IT se regaseste la acest link.

Atunci cand completati formularul de contact disponibil pe site, prelucram urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: numele dumneavoastra, adresa de e-mail, numarul de telefon (denumite in cele ce urmeaza « Date Personale »).

CE FACEM CU DATELE PERSONALE

Folosim Datele Personale pentru:

  • a va furniza informatiile solicitate si pentru a raspunde corespondentei primite de la dumneavoastra;
  • a va aduce la cunostinta continut de pe site-ul nostru in modul pe care il consideram cel mai eficient
  • pentru a va contacta atunci cand este necesar.

Datele Personale nu sunt folosite in scop de marketing direct, decat daca va exprimati consimtamantul expres in acest sens. Numai atunci va vom putea transmite informatii despre noi, despre proiectele noastre/campanii/evenimente/activitati etc.

TEMEIUL DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

Prelucram Datele Personale pentru a face demersuri la cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract.

CAT TIMP VOM PASTRA DATELE PERSONALE

Pastram Datele Personale pana la momentul indeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate, respectiv in cazul in care se incheie un contract cu dumneavoastra sau pana la data la care va exprimati in mod expres intentia de a nu mai incheia un astfel de contract cu Noi.

TRANSMITEREA INFORMATIILOR PERSONALE IN AFARA SEE

Informatiile pe care ni le furnizati pot fi furnizate de noi companiilor din grupul nostru, din tari din afara Spatiului Economic European. Tarile din afara Spatiului Economic European nu pot avea intotdeauna legi puternice privind protectia datelor. Cu toate acestea, vom lua intotdeauna masuri pentru a va asigura ca informatiile dumneavoastra sunt utilizate in conformitate cu aceasta Politica si ca sunt pastrate in siguranta. Daca nu sunteti de acord cu acest transfer, va rugam sa nu va inregistrati pe site-ul nostru.

DEZVALUIRI CATRE TERTI

Datele pe care ni le puneti la dispozitie sunt tratate cu o maxima confidentialitate. Cu toate acestea, in unele cazuri, s-ar putea sa ni se solicite divulgarea Datelor Personale pentru a respecta cerintele legale. De asemenea, putem divulga Datele Personale companiilor noastre din grup sau tertilor:

  • care ne ofera servicii, in cazul in care avem nevoie pentru a va oferi orice informatii pe care le-ati solicitat. De exemplu, este posibil sa fie nevoie sa divulgam datele dumneavoastra personale agentilor nostri sau consilierilor PR;
  • in cazul in care aceasta terta parte este un consilier profesionist pentru noi sau oricare dintre companiile din grupul nostru;
  • Datele pe care le colectam la momentul la care completati formularul de contact, pot fi transferate catre furnizorul nostru de servicii si mentenanta.

Site-ul nostru poate contine linkuri catre alte site-uri apartinand tertilor. Nu controlam practicile de confidentialitate ale acestor site-uri web. Prin urmare, in cazul accesarii site-ului respectiv, trebuie sa va asigurati ca ati citit politica de confidentialitate aferenta respectivului site.

INFORMATII NESOLICITATE

In cazul in care primim datele personale ale dumneavoastra pe care nu le-am solicitat direct de la dumneavoastra si stabilim ca am fi putut obtine aceste date si de la dumneavoastra in masura in care v-am fi solicitat acest lucru, vom efectua demersurile necesare pentru a va notifica, intr-un termen rezonabil, ca am colectat respectivele Date. In masura in care nu am fi putut colecta aceste date de la dumneavoastra prin solicitarea lor, urmeaza sa procedam la distrugerea sau denominalizarea acestora. Orice Date nesolicitate pe care dumneavoastra ni le oferiti vor fi folosite pentru scopurile mentionate in prezenta Politica si cu respectarea scopului pentru care au fost oferite de catre dumneavoastra.

CE DREPTURI AVETI IN LEGATURA CU DATELE PERSONALE

Dreptul de a va retrage consimtamantul: in cazul prelucrarilor de date efectuate in baza consimtamantului dumneavoastra, va puteti retrage consimtamantul in orice moment fara ca acest lucru sa afecteze prelucrarea anterioara sau relatia dumneavoastra cu noi, cu respectarea principiilor de proportionalitate si subsidiaritate, conform legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.

Dreptul de acces: Puteti solicita informatii legate de Datele Personale, inclusiv informatii legate de categoriile de date pe care le detinem sau pe care le controlam, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat daca le-am obtinut indirect si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul. Va vom oferi o copie a datelor dumneavoastra personale la cerere. Daca solicitati mai multe copii ale datelor dumneavoastra personale, va putem percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative.

Dreptul la rectificare: Puteti obtine de la noi rectificarea datelor personale pe care le prelucram referitoare la dumneavoastra. Depunem eforturi rezonabile pentru a mentine datele personale aflate in posesia noastra care sunt utilizate in mod continuu, corecte, complete, actualizate si relevante, pe baza celor mai recente informatii de care dispunem.

Dreptul la restrictionare: Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale, in cazul in care: (i) contestati corectitudinea datelor dumneavoastra personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea; (ii) prelucrarea este nelegala daca solicitati restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor dumneavoastra personale; (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra personale, dar dumneavoastra le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau (iv) aveti obiectii legate de prelucrare in timp ce noi verificam daca motivele noastre intemeiate prevaleaza.

Dreptul la stergere: Aveti dreptul sa ne solicitati sa stergem datele personale pe care le prelucram despre dumneavoastra. Trebuie sa ne conformam acestei cereri daca prelucram datele dumneavoastra personale, si daca: (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; (ii) persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara; (iii) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (iv) datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ne revine, cu exceptia cazului in care datele sunt necesare: a) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare; b) pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem; c) in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau d)pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul de a va opune: Puteti sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra personale din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul dumneavoastra ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unui tert. In acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care (i) putem dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Daca obiectati la prelucrare, va rugam sa specificati daca doriti, de asemenea, ca datele dumneavoastra personale sa fie sterse, in caz contrar noi doar le vom restrictiona.

Pentru orice solicitaari legate de exercitarea drepturilor dvs., va rugam sa ne contactati la adresa office@elite-residence-magurele.ro sau sa ne transmiteti o cerere scrisa la adresa Bucuresti, sector 4, Strada Sold. Dumitru Minca, nr. 22.

De asemenea, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”), accesand site-ul web www.dataprotection.ro.

CONFIDENTIALITATE SI SECURITATE

Protectia Datelor dumneavoastra este foarte importanta pentru noi. Vom lua toate masurile de securitate necesare pentru protectia Datelor dumneavoastra impotriva accesului neautorizat la Date sau modificarii, dezvaluirii sau distrugerii neautorizate de Date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, pastrare si procesare de date si ale masurilor de securitate, de asemenea, masuri fizice de securitate pentru protectia impotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocam datele personale.

Avem implementate masuri tehnice si organizationale de Securitate, in vederea protejarii Datelor dumneavoastra accesului neautorizat la Date, pierderii, distrugerii sau modificarii accidentale sau intentionate. Aceste masuri sunt in permanenta actualizate si adaptate in vederea asigurarii celui mai inalt nivel de protectie.

Toate informatiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacatel, pozitionat in partea de jos a ferestrei de browser.

MODIFICAREA PREZENTEI POLITICI

Prezenta Politica de Confidentialitate poate fi modificata oricand in mod unilateral de noi. In masura in care o astfel de modificare va surveni, aceasta va fi valabila de la data publicarii pe website-ul nostru a versiunii actualizate.

SCHIMBARI JURIDICE IN CADRUL SOCIETATII

In situatia in care Societatea va fi implicata intr-un proces de reorganizare, fuziune, achizitie sau orice alta schimbare a controlului asupra noastra sau transfer de active, Datele dumneavoastra pot fi transferate ca parte a respectivei tranzactii, moment in care va vom notifica cu privire la acest aspect.