Apartamente și case moderne, construite de profesioniști cu materiale de calitate

Complexul Elite Residence 2 este alcătuit din  3 corpuri de clădire iar Complexul Elite Residence 3 este alcătuit din 1 corp de clădire cu funcțiune rezidențială și 6 de case noi de tip townhouse, amplasate în orașul Măgurele, în două zone în curs de formare, pe un fond locativ cu densitate mică, și cu vecinătăți preponderent locuințe individuale, cu regim de înălțime P+1.

Încadrarea construcțiilor pe categorii/clase de importanță:

 • Categoria de importanță „C” – clădiri de importanță normală, în conformitate cu reglementările privind calitatea în construcții H.G.R 766/1997;
 • Grad de rezistență la foc II – riscul de incendiu mic, în conformitate cu normativul de siguranță la foc a construcțiilor P118/99;
 • Clasa de importanță III – clădiri de tip curent, în conformitate cu reglementările codului de proiectare seismică P100/1-2013.

Vecinătăți teren Elite Residence Măgurele 2:

 • SE: Strada Mărășești și proprietăți private – locuințe individuale
 • N: Proprietate privată
 • V: Drum de acces, strada Mirăslău, și proprietăți private – locuințe individuale

Vecinătăți teren Elite Residence Măgurele 3:

 • SE: Strada Ciocârliei și proprietăți private – locuințe individuale
 • SV: Supermarket Penny
 • NV: Strada Atomiștilor, Cabinet Notarial

Atât accesul carosabil cât și cel pietonal vor fi asigurate către incinta proiectului Elite Residence Măgurele 2 prin intermediul drumurilor publice locale: strada Mărășești și strada Mirăslău. Pentru Elite Residence Măgurele 3, accesul carosabil și cel pietonal vor fi asigurate către incinta proiectului prin intermediul drumurilor publice locale: strada Atomiștilor și strada Ciocârliei.

Circulația pe verticală și evacuarea persoanelor din imobile sunt realizate conform prevederilor în vigoare (Normativ de siguranță la foc a construcțiilor P118-99).

Acoperișurile imobilelor vor fi amenajate ca terase circulabile în cazul apartamentelor de la mansardă.

În cadrul proiectului, gunoiul menajer se colectează într-un spațiu special amenajat, dispus la suficientă depărtare de fațadele clădirilor.

Soluții constructive și de finisaj

Infrastructura clădirilor este alcătuită din elemente de fundare directă: tălpi de fundare și elevații grinzi continue de beton armat. Suprastructura clădirilor este alcătuită din cadre de beton armat. Planșeele de beton armat, în general au grosimea de 14cm, asigurând rezistența și stabilitatea, precum și confortul acustic între niveluri.

Structura acoperișului este una din lemn. Șarpanta va rezema pe centurile de beton armat, la construcția ei fiind utilizat doar lemn de calitate superioară, păstrat în condiții de mediu optime.

Închiderile exterioare ale locuințelor sunt din zidărie de cărămidă termoizolantă cu goluri verticale, eficientă termic, tip Porotherm. Fațadă este din termosistem cu tencuială decorativă, local cu tablă faltuită. Izolarea termică a fațadei se realizează cu polistiren expandat de minimum 10cm grosime.

Învelitoarea acoperișului este ușoară, din tablă ondulată pozată peste astereală. Între căpriorii șarpantei se dispune termoizolația acoperișului.

În marea lor majoritate, pereții interiori sunt realizați din cărămidă. Izolat există și pereți de compartimentare din gips-carton (doar în cazul bucătăriilor) pe structură din tablă ambutisată și fonoizolație din vată minerală.

 • în cadrul locuințelor, zonele aferente grupurilor sanitare, băilor, bucătăriilor și depozitări pardoselile interioare se vor finisa cu placaje ceramice.
 • în cadrul locuințelor, zonele aferente living & dining, dormitor și birou pardoselile interioare se vor finisa cu parchet laminat.
 • în cadrul spațiilor comune și zonelor de acces (parter și etaj) pardoselile interioare se vor finisa cu placaje ceramice.

Balcoanele ți terasele circulabile prevăd:

 • finisaje cu placaje ceramice la balcoane, și pavele la terase
 • beton de pantă
 • termoziolație de polistiren extrudat la terase, iar la balcoane de polistiren expandat pentru rupera punților termice
 • hidroizolația este realizată cu membrană termosudabilă sau pensulabilă
 • placă de beton

Finisajele interioare ale pereților sunt realizate cu vopsea lavabilă (strat suport fiind tencuiala și gletul) și cu placaje ceramice la băi și grupuri sanitare.

Tavanele sunt preponderent tencuite și finisate cu vopsea lavabila, doar în cazuri izolate plafonul fiind realizat suspendat cu gips-carton și structură.

Apartamentele au ferestre cu profile PVC cu rupere de punte termică și geam tripan termoizolant.

Ușile de intrare sunt metalice, securizate, iar ușile de interior sunt realizate din MDF.

Acoperișurile imobilelor sunt amenajate ca terase circulabile ce fac parte din componența fiecăruia dintre cele 4 apartamente de la mansardă, fiecare dintre aceste terase având 30mp. Pe lângă apartamentele de la mansardă, care au terase, toate celelalte apartamente (inclusiv studiourile) din blocurile din Elite Residence Măgurele beneficiază de balcoane individuale.

Balustrada balcoanelor este realizată cu grilaj din bond (aluminiu compozit), fiind de culoare gri antracit, conform temei arhitecturale.

Băile din apartamentele din Elite Residence Măgurele sunt dotate cu

 • Lavoar suspendat sau rezemat pe corp de mobilier
 • Baterii pentru lavoar, cadă de baie și duș de tip monocomandă, cromate
 • Cadă de baie din acril de culoare albă
 • Vas de toaletă monobloc din porțelan, cu rezervor aparent

Dotări tehnico – edilitare

Ansamblurile Elite Residence vor fi racordate la toate rețele edilitare necesare – apă, canalizare, gaz natural, energie electrică și internet.

Apartamentele sunt prevăzute cu centrală termică proprie, cu distribuția principală de agent termic realizată prin radiatoare și opțional prin sistem de încălzire prin pardoseală.

Pentru locuințe, evacuarea aerului din încăperile de baie sau grupuri sanitare se realizează cu ajutorul ventilatoarelor murale de extracție racordate la coloane de ventilare.

La nivelul fațadelor există goluri pentru evacuarea aerului viciat din bucătarii prin hote, și suporți pentru susținerea eventualelor unități de aer condiționat montate de noii beneficiari ai locuințelor.

Fiecare locuință prevede instalații sanitare pentru bucătărie, grupuri sanitare, încăperi de baie. De asemenea, este prevăzut un racord pentru mașina de spălat rufe.

Alimentarea cu apă potabilă a ansamblului se realizează din rețeaua de apă a orașului Măgurele.

Ansamblurile Elite Residence vor fi racordate la rețeaua urbană de alimentare cu energie electrică prin intermediul posturilor de transformare.

Fiecare unitate este prevăzută cu prize și întrerupătoare iar corpurile de iluminat aferente casei revin în sarcina viitorului proprietar.

Instalația de alimentare cu gaze naturale va fi racordată la rețeaua orașului.

În cazul în care anumite materiale sau echipamente prevăzute în specificație nu mai sunt disponibile la data execuției, Beneficiarul poate folosi materiale similare calitativ și estetic.

Specificațiile pot fi modificate unilateral ca urmare a intervenirii unor modificărilor legislative sau tehnice.

Hai să vezi noul tău apartament sau noua ta casă