Toate cele 3 ansambluri rezidențiale sunt construite în zone cu fond locativ cu densitate mică, în care vecinătățile sunt reprezentate, în general, de locuințe individuale cu regim de înălțime P+1. Ca să fim mai exacți, pentru blocurile în care încă există apartamente disponibile, vecinătățile terenurilor sunt acestea:

  • Pentru Elite Residence Măgurele 2, la SE găsim strada Mărășești și proprietăți private – locuințe individuale, la N o altă proprietate privată cu regim de înălțime mic, la V un drum de acces, strada Mirăslău, proprietăți private – locuințe individuale.
  • Pentru Elite Residence Măgurele 3, la SE găsim strada Ciocârliei și proprietăți private cu regim de înălțime mic, la SV un supermarket Penny, la NV strada Atomiștilor și un cabinet notarial.